İletişim Kurmak Neden Önemlidir

İletişim Kurmak Neden Önemlidir

İletişim insanlığın ilk oluşumundan bu yana var olmuş ve hala da gelişerek varlığını devam ettiren bir süreçtir. İletişim en az iki canlı arasında gerçekleşen bilgi alışverişidir. Dünya üzerindeki neredeyse tüm canlılar bir yolunu bulup birbiriyle iletişim kurmayı başarmıştır. İletişim kurmadaki asıl amaç bilgi alışverişi sağlamaktır. Bu alışverişte kullan en büyük unsurlardan biri sestir. Hayvanların çoğu […]

Psikolojik Özgüven Nedir

Psikolojik Özgüven Nedir

Dünya üzerinde nefes alan her insanın fiziksel olduğu kadar psikolojik bir varlığı da bulunmaktadır. İnsan sosyal bir varlıktır. Doğar, büyür, sosyalleşir. Çünkü toplum yaşamı bunu gerektirir. İnsanların psikolojileri çok fazla etkene bağlıdır. En önemli etken ise insanın içerisinde bulunduğu çevresidir. Özgüven insanın hem iç hem de dış dünyasında sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için çok önemlidir. […]