Menu
2023-02-22 12:29:09
3 dk okuma süresi
En Yaygın Psikolojik Rahatsızlıklar Nedir?

En Yaygın Psikolojik Rahatsızlıklar Nedir?

Psikolojik rahatsızlıklar kişilerin hayat standardını düşürülebilir. Bireyin düşünceleri, algısına göre şekillenir ve etkilenir ve davranışa akar. İletişim veya duygulanım sorunları ruh sağlığı sorunları olarak bilinir ve panik atak, sosyal fobi, depresyon, anksiyete bozuklukları, yoğun stres ve baş ağrısı gibi davranışsal anormalliklere neden olur. Kişinin ruh sağlığında ortaya çıkan herhangi bir sorun, esas olarak kişilerarası iletişimi etkileyerek sosyal yaşamın bozulmasına ve ardından organizmanın fizyolojik işleyişinde meydana gelen işlev bozukluklarına neden olur. Ruh sağlığı sorunlarının belirtileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak önemlidir. Çünkü bu fizyolojik bozukluklar, baş ağrıları, yeme bozuklukları ve uyku bozuklukları gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

Psikolojik Rahatsızlıkların Nedenleri Nedir?

Psikolojik rahatsızlıklar, kişinin yaşamını ciddi bir şekilde etkiler. Bu açıdan dikkatle tedavi edilmesi gereken sağlık sorunlarıdır. Değişen yaşam koşulları ile birlikte ülkemizde de dünyada da görülme sıklığı artan ruhsal hastalıkların birçoğu aynı anda tedavi edilmediği takdirde ilerleyicidir. Psikolojik rahatsızlıkların teşhis, tedavi ve takibi ise klinik veya hastanelerde yapılır. Ruhsal hastalıkların tedavi sürecinde psikiyatristler ve psikologlar birlikte rol oynamaktadır. Tedavinin iki ana alanı olan bilişsel-davranışçı terapi ve ilaç tedavisi olan psikiyatrik hastalığa yönelik tedavi planı belirlenirken hastalığın türü, hastanın sosyal ve fizyolojik durumu, yaşam tarzı gibi birçok faktör birlikte değerlendirilir. Dünya Sağlık Örgütü iki yüzden fazla psikolojik rahatsızlığın olduğunu tespit etmiştir. Ruhsal sorunların belirtileri kişinin çocukluk çağı travmasına, çevresine ve olayları nasıl algıladığına bağlı olarak değişir ve gelişim nedeni kişiden kişiye değişir. Şizofreni gibi ciddi zihinsel bozuklukların nedeni genellikle genetiktir. Bu açıdan şizofreni için genetik yatkınlığın önemli olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra depresyonun nedeni ise mevsimsel olabilir veya kişi ciddi sorunlarla karşılaşabilir ve bunlarla baş edemeyebilir. Psikolojik rahatsızlık nedenleri ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Doğum öncesi hasar
  • Beyin hasarı
  • Kişisel problemler
  • Olumsuz deneyimler
  • Enfeksiyonlar
  • Yetersiz beslenme
  • Madde bağımlılığı
  • Psikolojik travma
  • Beyin kimyası
  • Toksinlere maruz kalma

Psikolojik Rahatsızlıklar Nasıl Teşhis ve Tedavi Edilir?

Bazı ruhsal bozukluklar fizyolojik belirtilerle kendini gösterir. Bir kişinin çocukluk travması panik atak şeklini alabilir. Kişide kalıcı bir baş ağrısı olabilir veya sebepsiz yere bayılabilir. Gerekli tetkiklere rağmen herhangi bir fizyolojik hastalık bulunmazsa, psikolojik bir rahatsızlıktan şüphelenilmelidir. Hastalar genellikle hastanedeki diğer bölümlere giderler. Diğer branşlardan sonuç alamazlarsa psikiyatriye yönelirler. Ardından hastanın şikayetlerine göre psikiyatrik tanı konur. Ruh sağlığı sorunları olan her kişi için uygulanacak psikolojik rahatsızlık tedavisi farklı olabilir. Ancak ruh sağlığı sorunları için en çok tercih edilen tedavi yöntemi psikoterapi ve ilaç tedavisidir. Panik atakların etkin tedavisi için uygun aralıklarla tekrarlanan tedaviler uzman tarafından belirlenecek ilaç uygulamaları ile desteklenerek nöbet şiddetinde azalma ve dolayısıyla yaşam kalitesinde keskin bir artış sağlanır.