Menu
2023-12-08 10:32:54
2 dk okuma süresi
ERGENLİKTE KİMLİK OLUŞUMU

ERGENLİKTE KİMLİK OLUŞUMU

Ergenlik dönemi, insanların kimliklerini oluşturma sürecinde önemli bir aşamadır. Bu süreç, gençlerin kendilerini keşfetmelerine, dünya görüşlerini ve değerlerini belirlemelerine ve kendi benlik algılarını oluşturmalarına yardımcı olur. Bu süreçte, ergenler aynı zamanda kişisel, sosyal ve kültürel faktörlerin etkisi altında kalmaktadırlar.

Kimlik oluşumu, bir bireyin kendini tanımlama ve kabul etme sürecidir. Bu süreçte, birey kendi benlik algısını oluşturmak için içsel ve dışsal faktörlerden etkilenir. Bu faktörler, kişilik özellikleri, aile, arkadaşlar, toplum, kültür ve din gibi çeşitli unsurları içerir.


Ergenlik Dönemi Kimlik Oluşumu


Kimlik oluşumu açısından kritik bir süreçtir. Bu dönemde, ergenler kendilerini daha iyi tanımak, kendi dünya görüşlerini oluşturmak ve kendi hayat amaçlarını belirlemek için mücadele ederler. Bu süreçte, ergenlerin kimliklerinin oluşumunu etkileyen birçok faktör vardır.

Birincisi, ergenlerin kişilikleri, kimlik oluşum sürecinde önemli bir faktördür. Kişilik, bireyin nasıl davrandığı, nasıl düşündüğü ve nasıl hissettiği ile ilgilidir. Ergenlik döneminde, kişilik özellikleri daha belirgin hale gelir ve ergenler kendi benlik algılarını oluşturmak için kişiliklerinin özelliklerine dayanırlar.

İkincisi, aile, ergenlerin kimlik oluşumu sürecinde önemli bir rol oynar. Aile, ergenin kendini tanımlama ve kabul etme sürecinde büyük bir etkiye sahiptir. Aile ortamı, ergenin kendine güveni, öz saygısı ve değerleri üzerinde doğrudan etkilidir. Ayrıca, aile ortamı, ergenin sosyal becerileri ve iletişim becerileri gibi diğer önemli becerilerin gelişmesine de yardımcı olur.

Üçüncüsü, ergenlerin arkadaşları, kimlik oluşumu sürecinde etkili bir faktördür. Arkadaşlar, ergenin kendini tanımlama ve kabul etme sürecinde büyük bir rol oynar. Ergenler, arkadaşları sayesinde farklı düşünceler, değerler ve inançlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Bu, ergenin kimlik oluşumu sürecinde farklı bir perspektif kazanmasına yardımcı olur.


Kimlik Oluşumu Süreci


Her birey için farklılık gösterir. Bazı ergenler, kimliklerini oluşturmak için daha uzun bir süreye ihtiyaç duyarken, bazıları daha erken dönemde kimliklerini oluşturabilirler. Bununla birlikte, ergenlerin kimlik oluşumu sürecinde destekleyici bir ortamın sağlanması önemlidir. Ebeveynler, öğretmenler ve diğer yetişkinler, ergenlerin kimlik oluşumu sürecinde önemli bir rol oynarlar. Ergenlerin kendilerini ifade etmelerine ve farklı düşünceleri keşfetmelerine izin vererek, onlara destek olabilirler. Ayrıca, ergenlerin kendi hayat amaçlarını belirlemelerine yardımcı olmak için, yetişkinler onların ilgi alanları ve yetenekleri ile ilgili konuşmalar yapabilirler.

Sonuç olarak, ergenlik dönemi, kimlik oluşumu sürecinin önemli bir aşamasıdır. Ergenlerin kendilerini keşfetmelerine, dünya görüşlerini ve değerlerini belirlemelerine ve kendi benlik algılarını oluşturmalarına yardımcı olur. Bu süreçte, ergenlerin kişisel, sosyal ve kültürel faktörlerin etkisi altında kalmaları normaldir. Ancak, destekleyici bir ortamda ergenlerin kimlik oluşumu sürecinde ilerlemeleri ve kendilerine güvenli bir temel oluşturmaları mümkündür. Psikolog Beyzanur Orduluoğlu