Online Bireysel Terapi Nasıl Yapılır?Online psikolog internet üzerinden profesyonel ruh sağlığı hizmetinin verildiği yeni ve etkili bir
platformdur. Psikoterapistler; danışanlarının terapiden ne beklediklerini öğrenir, onları daha iyi
tanımak için sorular sorar ve işbirliği ilkelerini içeren bir yol haritası geliştirirler. Danışan sorunlarını
çözme, iç çatışmaları çözme, duygusal zorlukların üstesinden gelme, günlük sorunları çözme, iletişim
sorunlarını çözme, zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirme ve ortadan kaldırma gibi verilen
örnekler online bireysel terapi esnasından ele alınan konulardan birkaçıdır. Danışanın aktif katılımı ve
çabası terapist ile arasında gelişen terapötik bağ ile birlikte sağlıklı bir şekilde gerçekleşir. Bu hizmet,
karşılaşılan güçlükleri ve sorunları ele almanın yanı sıra; kendini, davranışlarını ve ilişkilerini
değiştirmek ve geliştirmek isteyenlere de fayda sağlayabilir.

Online Bireysel Terapinin Amaçları

Online bireysel terapi, danışanların günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları ve sorunları ele
alarak bu durumların sağlıklı bir şekilde anlamlandırılması ve çözülmesi için olanak sağlayan terapi
yöntemidir. Yetişkin bireylere uygulanan terapinin kapsadığı şikayetler ve zorluklar kişiden kişiye
değişkenlik gösterir bu nedenle tedavinin süresi de bu farklılıklara göre şekillenir. Danışanları bireysel
terapi aramaya teşvik eden konular; sosyal hayatta yaşanan zorluklar, olaylara uygun olmayacak
şekilde verilen psiko-somatik tepkiler ve psikolojik rahatsızlıklar olarak örneklendirilebilir. Ruhsal
hastalık, bireyin yaşamını ciddi şekilde etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren bir problemdir. Tedavi
gerektiren ruhsal bozukluklar arasında depresyon ve anksiyete sorunları vardır. Dahası duygu
durumunu etkileyen yeme bozuklukları da bireyin sağlığını oldukça olumsuz etkilemektedir. Günümüz
dünyasının getirmiş olduğu sorumluluklar ve zorluklar neticesinde bireylerde stres seviyesinin arttığı
bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Online terapi seanslarında bireylerin içerisinde bulundukları stres
duygusunun kaynaklarının ne olduğu ele alınır bu doğrultuda çözüme kavuşturulması sağlanır.

Online Bireysel Terapi Avantajları

Online bireysel terapi hizmetinin birçok avantajı vardır. Örneklendirilecek olunursa; ulaşım
için harcanan zaman kaybı bulunmamaktadır, bireyler evlerinde konforlu bir şekilde terapiye dahil
olabilmektedirler, şehir dışı ya da yurt dışı gibi kısıtlamalar olmaksızın bireylerin istedikleri uzman ile
istedikleri zaman diliminde terapi seanslarını gerçekleştirme fırsatı sağlamaktadır. Dünyada son
zamanlarda ortaya çıkan pandemi süreciyle birlikte online terapiye ilgi gün geçtikçe artmaktadır.
Online terapinin sağladığı bu olanaklara bakıldığında hızlı, kolay ve ulaşılabilir bir yöntemdir. Alandaki
araştırmalar gösteriyor ki, çevrim içi terapilerin birçok ruh sağlığı sorununun tedavisinde geleneksel
terapiler kadar etkili olduğunun ve 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre yüz yüze terapi ile online
terapinin etkisinin arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sonuç olarak, tüm bu değerlendirmeler
göz önüne alınarak; online bireysel terapi etkili ve faydası yüz yüze terapi ile aynı düzeyde olan bir
yöntemdir.