Menu
Nisan İlayda Kocaman

Nisan İlayda Kocaman

Psikolog


Hakkımda

Psikolog Nisan İlayda Kocaman, İstanbul Kültür Üniversitesi psikoloji bölümünden onur öğrencisi derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimini, “Genç Yetişkinlerde Reddedilme Duyarlılığı Düzeyinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ve Genel Öz Yeterlilik Düzeyi Bakımından İncelenmesi” konulu tezini yazarak tamamlamıştır. Şu an hali hazırda Beykoz Üniversitesi bünyesinde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’ nda 3 ay süreyle yaptığı stajda, yataklı servis gözlemi yapmış, bağımlılık servisinde stajyer psikolog olarak görev almıştır. İstanbul’ da bir özel hastanede yaptığı stajda poliklinik hastalarını gözlemleme şansı elde etmiş, kurum psikoloğunun süpervizyon grubuna katılmıştır. Şu an bilişsel davranışçı terapi ekolüne bağlı olarak yetişkinlerle çalışmaktadır.Eğitimleri

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji

Alanı

Sesli Görüşme

400 TL / 45 Dakika
Randevu Oluştur

Görüntülü Görüşme

400 TL / 45 Dakika
Randevu Oluştur