Dilek ÖZBEBEK

DİLEK ÖZBEBEK

Dilek ÖZBEBEK

Psikolojik Danışman – Psikodrama C0-Terapisti

Randevu Al

HAKKINDA

Psk. Dan. Dilek ÖZBEBEK, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü’nü tamamlayarak 2014 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca bir çok eğitime katılmış, çeşitli okullarda uygulamalı eğitimlerini başarı ile tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve İzmir Gaziemir Belediyesi Kadın Danışma Merkezinde gönüllü stajını lisans eğitimi sırasında tamamlamıştır.


           İstanbul Psikodrama Enstitüsü (I.P.I. İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü)’nde 350 saat Psikodrama Grup Psikoterapisi, Sosyometri ve Grup Liderliği eğitimini ve süpervizyon aşamalarını tamamlayarak co-Psikodrama Terapisti unvanını almıştır. ‘Göç Mağdurlarının Kayıp(kaybedilen roller) ve Tamamlanmamış Yasının Psikodramatik Kuramlara Göre İncelenmesi’ tezini vermiştir. İstanbul Psikodrama Enstitüsünde(I.P.I. İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü) Üst Aşama Eğitimine devam etmektedir.

          Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR ( Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) eğitimini ve süpervizyon çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve EMDR Terapisti unvanını almıştır. .

           Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini ve süpervizyonu tamamlayarak, Bilişsel Davranışçı Terapist unvanını almıştır.
            Çalışma hayatı boyunca birçok projede gönüllü olarak çalışmış, çeşitli eğiitmlere, etkinliklere ve atölyelere katılmıştır. Psikolojik Testler Eğitimi, Aile Dizimi, Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Alternatif Terapi Yöntemleri, Psikososyal Müdahale Hizmetleri, Yaratıcı Drama gibi konular eğitim aldığı konulardan bazılarıdır. Cinsel Terapi Eğitimine devam etmektedir.
Psikolojik Danışman Dilek ÖZBEBEK, Bilişsel Davranışçı Terapist, EMDR Terapisti ve co-Psikodrama Terapisti olarak ergenler ve yetişkinlerle bireysel terapi çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli konularda ‘Grup Terapisi’ ve ‘Atölye’ çalışmaları yapmakta ve ruh sağlığı çalışanlarına ‘Travma ve Psikoterapisi’ eğitimleri vermektedir. 

 

 

 

 

Çalışma Alanları

Yetişkin Terapisi

Ergen Terapisi

Grup Terapisi

 • Çocukluk Çağı Travmaları
 • TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)
 • Depresyon
 • Duygusal İlişki Problemleri
 • Sınav Kaygısı
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Stres
 • Panik Atak, Panik Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Kaygı Bozuklukları
 • Özgül Fobiler (Yükseklik, uçak, asansör, hayvan korkusu vb.)
 • Yas (Matem)
 • Ayrılık Anksiyetesi
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Panik Atak, Panik Bozukluk
 • Öfke Kontrolü
 • OKB( Obsesif Kompulsif Bozukluk)
 • Yalnızlık, çaresizlik, değersizlik, utanç duyguları

 

Çalıştığı Terapi Ekolleri

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 • EMDR
 • Psikodrama (Grup ve Bireysel)
 • Çözüm Odaklı Terapi

 

Aldığı Eğitimler

Psikodrama- İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI) Temel ve Üst Aşama Eğitimi-  Deniz ALTINAY

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü

Bilişsel Davranışçı Terapi  Eğitimi (BDT)- İstanbul Bilgelik Enstitüsü

Travma, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Terapisi – İstanbul Bilgelik Enstitüsü

Cinsel Terapi Uygulayıcı Eğitimi- Türk Psikoterapistler Akademisi

Alternatif Terapi Yöntemleri- Yakın Doğu Üniversitesi

Psikodrama- İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI) Grup Süpervizyonu

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) Süpervizyon – Davranış Bilimleri Enstitüsü

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu – İstanbul Bilgelik Enstitüsü

Psikolojik Testler Eğitimi ( Bender- Gestalt Testi, Gessel Gelişim Testi, CAT Çocuklarda Tematik Algı Testi, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Koppitz İnsan Çizim Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Benton Görsel Bellek Testi) – İstanbul Kalkınma Ajansı