Halide ÇELİKBAŞ DEMİR

Halide ÇELİKBAŞ DEMİR

Uzm. Psikolojik Danışman

Randevu Al

HAKKINDA

Eğitim Ve Alan Bilgisi:

Uzman Çift ve Aile Terapisti/Uzman Psikolojik Danışman Halide Merve ÇELİKBAŞ DEMİR, İlköğretim ve Lise eğitimini Hatay/Antakya’da tamamlamıştır. Lisans eğitiminden ise başarı bursu ile kazanmış olduğu T.C. Maltepe Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden yüksek onur derecesi ve bölüm üçüncülüğü ile mezun olmuştur. Lisans mezuniyetinin hemen ardından T.C. Maltepe Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans/Master Programında “Virginia Satir Modeli Odaklı Aile Danışmanlığının Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin Aile İşlevselliğine Etkisinin İncelenmesi” adlı tez konusunu savunmuştur.  Yüksek lisans programından ise bölüm ikinciliği ile yüksek onur derecesi ile mezun olmaya hak kazanmıştır. 2017 yılında, Avrupa Aile Terapisi Eğitim Enstitüleri Birimine (EFTA –TİC) tam üye Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü bünyesinde, ülkemizde Kanada Satir Pasifik Enstitüsü (Satir Institute of the Pacific) ile ortak yürütülen MEB Onaylı Özel Sibel Erenel Aile Danışmanlığı Eğitim Programı Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsünde 3 yıl süren (485 saat) ve son bir yıl süren süpervizyonlarını da 2020 yılında tamamlayarak Uzman Çift ve Aile Terapisti ünvanını almış ve beş yıldır aktif olarak danışan görmektedir. Eğitim boyunca Kathlyne Maki-Banmen tarafından verilen “Çiftlerle Çalışma”, “Terapistin Kendini Kullanması ve Yaşantısal Terapi”, “Bireylerle ve Ailelerle Çalışma”, “Aile içi Şiddet” atölye çalışmalarına katılmıştır. Tüm bu temel eğitimlerinin yanı sıra Davranış Bilimleri Enstitüsüsü Eğitmenleri Uzman Klinik Psikolog/Çift ve Aile Terapisti Şevket Emre Konuk, Psikolojik Danışman/Çift ve Aile Terapisti Neylan Özdemir ve Dr. Zeynep Zat tarafından Kısa Süreli ve Çözüm Odaklı Terapi ve Travma ve Krize Müdahale Eğitimlerini tamamlamıştır. Çift Aile Terapileri Derneğine (ÇATED) tam üye olmuştur ve bu kapsamda Çift Aile Terapileri Derneği kapsamında İzmir Depremi sonrası oluşturulan ekipte aktif olarak gönüllü psikoterapist olarak yer almıştır.  31. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir/Türkiye (22- 24 Ekim 2021), “VİRGİNİA SATİR MODELİ ODAKLI AİLE DANIŞMANLIĞININ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVSELLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ” başlıklı sözlü bildirisini sunmuştur. Güncel olarak yetişkin, çift, çocuk ve aileler ile yüz yüze/online seanslarına Çift ve Aile Terapisti/ Uzman Psikolojik Danışman olarak devam etmektedir

 

Uzmanlık Alanları:

Aile içi iletişim, Aile ve Çocuk Meseleleri, Çift sorunları ve anlaşmazlıkları, Çocuklarda davranışsal ve gelişimsel sorunlar, Kaygı/Anksiyete bozuklukları, Yas psikolojisi, Stres yönetimi, Yeme bozuklukları, OKB, Psikosomatik Rahatsızlıklar, Çiftler arası ilişki problemleri, Kendini tanıma, Stres ve travma, Kaygı sorunları, Depresyon, Aile Sorunları, İletişim problemleri, Mutsuzluk, Duygusal çökkünlük, Yas ve kayıp, Bireyselleşme, Ayrışma, Yetersizlik, Anlam arayışı, Özdeğer, özgüven ve özsaygı sorunları, Travma ve travmanın etkileri, Evliliğe hazırlık, Çatışma çözme becerileri, Boşanma ve çocuk üzerindeki etkileri, Aldatma/ Aldatılma, Duygusal uzaklaşma, paylaşım ve yakınlık sorunları, Aile içi ilişkilerde çatışma…