Menu
2023-02-22 12:11:27
3 dk okuma süresi
Psikolojik Danışman Görevleri

Psikolojik Danışman Görevleri


Psikolojik danışma süreci, kişilerin kendilerine ve çevrelerine daha iyi uyum sağlama becerilerini kazanmaları ve sorunlarıyla kendi başlarına başa çıkmak için gerekli bağımsızlığı kazanmaları sürecidir. Danışman ve danışan işbirliği ile yürütülen bu süreç hem danışanın hem de danışmanın motivasyonu ile yürütülen bir süreçtir. Psikolojik danışma, bireyin kendisini anlaması, sorunlarının farkına varması ve çözüm bulması, kararlar vermesi, çevresiyle uyum ve sağlıklı iletişim içinde olması için uzman tarafından profesyonel yardım alma sürecidir. Bu yardımı sağlayan kişiye psikolojik danışman, yardımı alan kişiye ise danışman denir. Danışmanlık, insanların günlük durumlarla ilgili uyum sorunlarıyla baş etmelerine yardımcı olan bir süreçtir.

Psikolojik Danışman Kimdir?

Psikolojik danışman ne yapar sorusu için üniversitelerin dört yıllık psikolojik danışma ve rehberlik
bölümünden mezun olan kişiler cevabı verilebilir. Ancak klinik psikolog hem bu unvana hem de
psikolojik danışman unvanına sahip olabilir. Psikolojik danışma sürecini yöneten psikolojik
danışmanlar, bireylerin yaşamlarının farklı evrelerinde yaşayabilecekleri duygusal, sosyal, mesleki,
akademik ve fiziksel sağlık sorunları gibi normatif sorunları tedavi eder. Bunun yanı sıra kendilerine ve
sosyal ilişkilerine daha iyi uyum sağlama becerilerini öğretir. Ayrıca, fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlık
sorunları olan kişilerin iyilik hallerini artırmalarına, acı duygularını hafifletmelerine ve krizleriyle baş
etmelerine yardımcı olurlar. Aynı zamanda uzmanlık alanları dâhilinde daha ciddi psikolojik belirtilerin
değerlendirilmesi, teşhisi ve tedavisini de sunarlar. Bu kişilerin görevleri ise aşağıdaki şekilde
sıralanabilir:
  • Danışanları dinler ve sorular sorar.
  • Gözlem teknikleri ve vaka öyküleri gibi çeşitli değerlendirme araçlarını kullanarak danışanın
  • yaşamının ve tedavi nedenlerinin eksiksiz bir resmini oluşturmaya yardımcı olur.
  • Birey ve diğerleriyle problem çözme görüşmeleri ve oturumları düzenleyerek aile terapisi yapar. Bu açıdan aile üyeleri, kişinin davranışının nasıl değiştiği ve nasıl değişikliğe neden olduğu gibi konulara davranışçı terapi uygular.
  • Danışanların yaşadıkları durumlara farklı bakış açıları önerir.

Psikolojik Danışman Uzmanlık Alanları

Psikolojik danışmanın uzmanlık alanları patolojik sorunlardan ziyade normatiftir. Bu kişiler
danışanların sağlığı ve güçlü yönleri, sosyal ve ekolojik faktörlerin danışan deneyimleri üzerindeki
etkisi, eğitim ve kariyer gelişimi, kariyer ve profesyonel yaşamın bireyin yaşamındaki rolü, öğrenme
ve nitelik eksiklikleri, yas, stres, kaygı sorunları, olumsuz deneyimlerle başa çıkma, kişilerarası uyum
ve zihinsel bozukluklar gibi birçok konularda destek sağlayabilir. Hastaneler, devlet daireleri, danışma
merkezleri, klinikler, okullar ve özel muayenehaneler gibi çeşitli yerlerde de çalışmaları mümkündür.
Psikolojik danışman, bireysel, aile, grup danışmanlığı ve psikoterapiyi kullanabilir. Kriz müdahalesi,
ruhsal bozuklukların tedavisi, teşhisi ve travma değerlendirmesinde rol oynayabilir. Ayrıca sosyal
aktivitelerde bireysel tavsiyeler de bulunabilir. Toplumu ruh sağlığı, okul, aile, ilişki ve işyeri
konularında eğitmek ve bilgilendirmek için programlar düzenleyebilir. Psikoeğitim yoluyla var olan
sorunlar hakkında bilgi verebilir. Ek olarak, olası sorunları başlamadan veya kötüleşmeden önlemek
için önleyici bir tedavi protokolü düzenlenebilir.