Menu

Beck Ansiyete Testi

Psikolojik Testler

Beck Ansiyete Testi

Kaygı testi, kişinin endişe seviyesini belirlemek için farklı soruların yer aldığı bir sınavdır. Test, kaygı bozukluğu yaşayan kişilerin belirtilerini tanımlamak ve tedavi planlarının oluşturulmasına yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Test sonuçları, kaygı belirtilerinin orta veya daha yüksek bir düzeyde olduğunu gösteren kişilere online uzman psikologlarımız tarafından bireysel danışmanlık ve tedavi önerileri sunulmaktadır.

1)Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma var mı?
2)Sıcak/ ateş basmaları
3)Bacaklarda halsizlik, titreme
4)Gevşeyememe
5)Çok kötü şeyler olacak korkusu
6)Baş dönmesi veya sersemlik
7)Kalp çarpıntısı
8)Dengeyi kaybetme duygusu
9)Dehşete kapılma
10)Sinirlilik
11)Boğuluyormuş gibi olma duygusu
12)Ellerde titreme
13)Titreklik
14)Kontrolü kaybetme korkusu
15)Nefes almada güçlük
16)Ölüm korkusu
17)Korkuya kapılma
18)Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi
19)Baygınlık
20)Yüzün kızarması
21)Terleme (sıcaklığa bağlı olmayan)