Menu

Liebowitz Sostal Fobi Testi

Psikolojik Testler

Liebowitz Sostal Fobi Testi

Lütfen testeki soruları metni dikkatlice okuyunuz. İlk 24 soruda hissettiğiniz kaygının şiddetine göre seçenekleri işaretleyiniz. 24. sorudan itibaren aynı durumlar tekrar sıralanmıştır. Bu sefer, belirtilen durumlardan kaçınıyorsanız, "Kaçınma yok ya da çok nadir", "Zaman zaman kaçınırım", "Çoğunlukla kaçınırım", "Her zaman kaçınırım" şeklindeki seçeneklere göre testinizi tamamlayınız.

1)Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmaktan kaygılanırım
2)Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmaktan kaygılanırım
3)Dikkatleri üzerimde toplamaktan kaygılanırım
4)Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmaktan kaygılanırım
5)Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmaktan kaygılanırım
6)Başkaları içerdeyken bir odaya girmekten kaygılanırım
7)Kendimden daha yetkili biriyle konuşmaktan kaygılanırım
8)Satın aldığım bir eşyayı ödediğim parayı geri almak üzere mağazaya iade etmek beni kaygılandırır
9)Çok iyi tanımadığım birisiyle yaşadığım fikir ayrılığını veya hoşnutsuzluğu ifade etmek beni kaygılandırır
10)Biri veya birileri tarafından gözlendiğim sırada çalışmaktan kaygılanırım
11)Çok iyi tanımadığım bir kişiyle yüz yüze konuşmak beni kaygılandırır
12)Bir eğlenceye gitmekten kaygılanırım
13)Çok iyi tanımadığım birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmak beni kaygılandırır
14)Yetenek, beceri ya da bilgilerimin sınanması beni kaygılandırır
15)İzlendiğim sırada yazı yazmak beni kaygılandırır
16)Çok iyi tanımadığım bir kişiyle telefonla konuşmak beni kaygılandırır
17)Umumi yerlerde yemek yemek beni kaygılandırır
18)Evde misafir ağırlamak beni kaygılandırır
19)Küçük bir grup faaliyetine katılmak beni kaygılandırır
20)Umumi yerlerde bir şeyler içmek beni kaygılandırır
21)Umumi telefonları kullanmak beni kaygılandırır
22)Yabancılarla konuşmak beni kaygılandırır
23)Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymak beni kaygılandırır
24)Umumi tuvalette idrar yapmak beni kaygılandırır
25)Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmaktan kaçınırım
26)Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmaktan kaçınırım
27)Dikkatleri üzerinde toplamaktan kaçınırım
28)Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmaktan kaçınırım
29)Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmaktan kaçınırım
30)Başkaları içerdeyken bir odaya girmekten kaçınırım
31)Kendimden daha yetkili biriyle konuşmaktan kaçınırım
32)Satın aldığım bir eşya için ödediğim parayı geri almak üzere eşyayı mağazaya iade etmekten kaçınırım
33)Çok iyi tanımadığım birisine fikir ayrılığını veya hoşnutsuzluğumu ifade etmekten kaçınırım
34)Gözlendiğim sırada çalışmaktan kaçınırım
35)Çok iyi tanımadığım bir kişiyle yüz yüze konuşmaktan kaçınırım
36)Bir eğlenceye gitmek
37)Çok iyi tanımadığım birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmaktan kaçınırım
38)Yetenek, beceri ya da bilgilerimin sınanmasından kaçınırım
39)Gözlendiğim sırada yazı yazmaktan kaçınırım
40)Çok iyi tanımadığım bir kişiyle telefonda konuşmaktan kaçınırım
41)Umumi yerlerde yemek yemekten kaçınırım
42)Evde misafir ağırlamaktan kaçınırım
43)Küçük bir grup faaliyetine katılmaktan kaçınırım
44)Umumi yerlerde bir şeyler içmek
45)Umumi telefonları kullanmak
46)Yabancılarla konuşmaktan kaçınırım
47)Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymaktan kaçınırım
48)Umumi tuvalette idrar yapmaktan kaçınırım