Menu
2023-12-06 09:41:30
2 dk okuma süresi
Depresyonla İlgili Merak Edilenler

Depresyonla İlgili Merak Edilenler

       

 Depresyon Nedir? - Depresyon Neden Oluşur?

Duygulanım, biliş ve nörovejetatif alanlarda belirgin bozulmalarla giden epizodik bir hastalıktır. Depresyon biyolojik, psikolojik, sosyal ve ailesel risk faktörlerinden tetiklenerek oluşan bir rahatsızlıktır. Depresyon bireylerin algılama, biliş, afekt/duygulanım, davranış, bedensel, kişiler arası uyum alanlarına zarar verir.

Klinik olarak depresyonda ise derin üzüntülü, bazen de hem üzüntülü, hem bunaltılı bir duygu durum düşünce, konuşma, devinim ve fizyolojik işlevlerde yavaşlama, durgunlaşma değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleri içeren bir rahatsızlık olarak görülmektedir. 

Depresyon Türleri ve Belirtileri

                Mod bozuklukları iki türe ayrılmaktadır. Birincisi bipolar bozukluktur diğeri ise depresif bozukluklardır. Depresif bozukluk genel belirtileri şunlardır:

            Çökkün duygudurum

            İlgi ve zevk azlığı

            Umutsuzluk

            Karamsarlık, kötümserlik

            Bunaltı, ajitasyon

            Üzüntü

            İrritabilite

            İş, aile, para ve sağlık sorunları ile aşırı uğraş

            Enerji azlığı, yorgunluk

            Psikomotor yavaşlama

            Bıkkınlık, isteksizlik

            İntihar düşünceleri

            İntihar girişimleri

            Kararsızlık

            Benlik saygısında azalma veya kayıp

            Değersizlik ve suçluluk düşünceleri

            Çaresizlik duygusu

            Günlük işleri yapamama

            Konsantrasyon yetisinde azalma

            Unutkanlık

            Alkol ve diğer madde kullanımı

            Var olan fiziksel hastalığı belirtilerinde artma

            Fiziksel hastalığa yakalanma olasılığında ve mortalitede artm

                En bilindik depresyon türleri ise majör depresif bozukluk, distimik bozukluk, reaktif depresyon, mevsimsel duygu durum bozukluğu, adet öncesi ve doğum sonrası depresyonudur. Bipolar bozukluk ise diğer depresyon türlerinden farklı olarak mani olarak adlandırılan ani yükseliş ve ani düşüş durumları yaşarlar.

Depresyonun Görülme Sıklığı

Depresyonun görülme sıklığı elimizde bulunan verilere göre kadınlarda daha fazla fakat bunun sebebinin de erkek bireylerin sosyal ortamda yüklenilen tabulardan kaynaklı kendini açamıyor ve bundan kaynaklı kendilerinin farkına varamamak olduğu düşünülmektedir. Çocuklarda olan durumlar ise çocuğun duygularını ifade etme durumu gelişmediği ve bu desteği alması için adım atmada eksik kalınıyor ve bundan kaynaklı olarak da depresyon sıklığı bilgilerinde eksiklik olabilmektedir.

 
Depresyon Tedavisi

                Depresyon tedavilerinde hafif, orta ve kronik/ağır seyiri olan depresyonların her birinde farklı yöntemler kullanılır. Depresyonun tedavisi için kullanılan yöntemlerinden başında gelen yöntem psikoterapidir. Psikoterapi bireyin düşüncelerini ele alarak tekrardan düzenlemeye yardımcı olmaktadır.

                Diğer bir tedavi yöntemi ise ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi psikoterapinin yalnız başına yararlı gelmediği -daha ağır depresyonu seyri olan türlerde- düşünüldüğünde başvurulan bir yöntemdir.

                Kullanılan diğer tedavi yöntemleri ise masaj, yoga, vb.dir. Danışanlara yardımı olacak diğer tedavi yöntemi ise öz yardım seçeneğidir. Öz yardım seçeneği bireyin kendini geliştirerek kendine katkı yapar ve iyileşmesi hızlandırılır. Öz yardımın diğer türü ise rehberli öz yardımdır. Bu türde ise danışan her şeyi kendi yapar ama attığı adımlarda ona yardım edecek birisiyle bu yola çıkmasıdır. Öz yardım tedavi yöntemi sadece psikoterapi ya da psikoterapi ve ilaç tedavisiyle birlikte alındığında bireyin iyileşme hızına katkısı bulunmaktadır.


Depresyonun Çözüm Önerileri

                Birey depresyonla baş ederken terapiye başlamaktan başka yapılabileceklerden birisi de kendini iyi hissettirmeye yönelik yapacağı davranış ve hareketlerdir. Bunlardan bazıları egzersiz yapmak uyku düzeni elde etmek, madde/alkol/sigarayla bağlantısını koparmak, sosyal becerisini ve yaşamasını düzenlemektedir. Bir uzman online psikologtan destek almak daha kısa sürede depresyonda çıkıp yaşam kalitesini artırabilirsiniz.

 


                                                                                                                         Stajyer Psikolojik Danışman Hasret IŞIK